Szakterületeink

Szerződések

Irodánk széles körű támogatást nyújt ügyfeleinek a gazdasági tevékenységek során kötött szerződések tekintetében, kezdve a megfelelő szerződéstípus kiválasztásához szükséges tanácsadástól, a szerződés tartalmának kialakításán keresztül egészen a szerződésben vállalt kötelezettségek kikényszerítésében történő közreműködésig.

Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.
Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.

Tudjuk azt, hogy egy vállalat vezetője nem attól lesz sikeres, hogy jogi tanácsadójától kellő kioktatást kap a hatályos joganyagról, vagy éppen joggyakorlatról. Mi sikeressé tesszük ügyfeleinket azáltal, hogy biztosítjuk a teljes tevékenységük jogi megfelelőségét. Készen állunk arra, hogy megismerjük azt az iparágat, amiben megbízónk dolgozik. A sikeres ügymenetünk érdekében részletesen elemezzük megbízónk tevékenységét, feltérképezzük működési területét azért, hogy egyedi, valóban az ő személyére szabott szolgáltatást nyújthassunk neki professzionális módon.

Munkajog

Az irodánk által kínált teljes körű munkajogi támogatás stabil jogi hátteret biztosít ügyfeleink részére a munkaviszony teljes életciklusán át, a munkajogviszony létrehozásától kezdve, a munkaviszony teljesítésén, módosításán át a munkaviszony megszüntetéséig, illetve a megszüntetést követően felmerülő vitás kérdések rendezéséig. E körben egyedi ügyekben történő tanácsadással, munkaszerződések, a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodást illetve munkáltatói intézkedést tartalmazó iratok szerkesztésével, munkáltatói szabályzatok elkészítésével és véleményezésével, továbbá peres illetve peren kívüli képviselet ellátásával járulunk hozzá ügyfeleink munkajogi megfelelőségének biztosításához.

Ügyfeleinket nem csak az egyedi munkaszerződések tekintetében támogatjuk, hanem segítséget nyújtunk az üzemi tanácsok és szakszervezetek működésével összefüggésben felmerülő kollektív munkajogi kérdések megoldásában is.

Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.

Tudjuk azt, hogy egy vállalat vezetője nem attól lesz sikeres, hogy jogi tanácsadójától kellő kioktatást kap a hatályos joganyagról, vagy éppen joggyakorlatról. Mi sikeressé tesszük ügyfeleinket azáltal, hogy biztosítjuk a teljes tevékenységük jogi megfelelőségét. Készen állunk arra, hogy megismerjük azt az iparágat, amiben megbízónk dolgozik. A sikeres ügymenetünk érdekében részletesen elemezzük megbízónk tevékenységét, feltérképezzük működési területét azért, hogy egyedi, valóban az ő személyére szabott szolgáltatást nyújthassunk neki professzionális módon.

Adatvédelem

Az adat érték, amit védenünk kell, legyen szó akár a magánszférára vonatkozó személyes adatról, akár a gazdasági tevékenységre vonatkozó üzleti információról.

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás az információtechnológia fejlődésével együtt bővül, ami egyre nagyobb körültekintést igényel az adatkezelők és adatfeldolgozók részéről. Ügyfeleinket segítjük az irányadó hazai és uniós jogi előírásoknak való megfelelésben, szem előtt tartva, hogy a személyes adatok védelme nem egy önmagáért való cél, hanem az ügyfél tevékenységéhez igazodó folyamatok megtartása mellett elérni kívánt, és el is érhető állapot.

 

Adatvédelmi szolgáltatásaink:

– adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

– adatvédelmi jogi tanácsadás

– adatvédelmi jogi oktatás

– adatvédelmi audit

– adatvédelmi tájékoztatók, szabályzatok készítése

– közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos tanácsadás

– közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatok készítése

– képviselet adatvédelmi hatósági vizsgálatok és adatvédelmi hatósági eljárások során

– képviselet egyéni igények bíróság előtti és peren kívüli érvényesítésével összefüggésben

Ingatlanok

Irodánk az ingatlanokhoz kapcsolódó valamennyi típusú (pl. adásvételi, bérleti, haszonbérleti) szerződés létrehozásában segíti ügyfeleit. Az ingatlanokat érintő tranzakciók kapcsán is célunk, hogy ügyfeleink akarata teljes mértékben megvalósuljon.

A felek szándékainak és az ügylet körülményeinek alapos figyelembevételével olyan jogi megoldásokat kínálunk, amelyek minél teljesebb körben óvják meg a feleket a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás helyzetek kialakulásától.

Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.

Tudjuk azt, hogy egy vállalat vezetője nem attól lesz sikeres, hogy jogi tanácsadójától kellő kioktatást kap a hatályos joganyagról, vagy éppen joggyakorlatról. Mi sikeressé tesszük ügyfeleinket azáltal, hogy biztosítjuk a teljes tevékenységük jogi megfelelőségét. Készen állunk arra, hogy megismerjük azt az iparágat, amiben megbízónk dolgozik. A sikeres ügymenetünk érdekében részletesen elemezzük megbízónk tevékenységét, feltérképezzük működési területét azért, hogy egyedi, valóban az ő személyére szabott szolgáltatást nyújthassunk neki professzionális módon.

Gazdasági társaságok

Irodánk társasági jogi tevékenysége keretében segíti ügyfeleit a cégalapításban, mely magában foglalja a megfelelő cégforma kiválasztásával, a cég szervezeti felépítésével és a szervek működési mechanizmusainak kialakításával összefüggő tanácsadást. Támogatjuk ügyfeleinket a cégek működése során rendszeresen vagy esetileg szükségessé váló társasági határozatok meghozatalában, a kapcsolódó társasági iratok elkészítésében, és ellátjuk a társaságok cégbíróság előtti jogi képviseletét.

A cégek működésének bármilyen típusú módosításához – legyen szó akár a társaság tőkeszerkezetének átrendezéséről vagy a társaság átalakulásáról – és a társaságok megszüntetéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A felek szándékainak és az ügylet körülményeinek alapos figyelembevételével olyan jogi megoldásokat kínálunk, amelyek minél teljesebb körben óvják meg a feleket a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás helyzetek kialakulásától.

Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.

Tudjuk azt, hogy egy vállalat vezetője nem attól lesz sikeres, hogy jogi tanácsadójától kellő kioktatást kap a hatályos joganyagról, vagy éppen joggyakorlatról. Mi sikeressé tesszük ügyfeleinket azáltal, hogy biztosítjuk a teljes tevékenységük jogi megfelelőségét. Készen állunk arra, hogy megismerjük azt az iparágat, amiben megbízónk dolgozik. A sikeres ügymenetünk érdekében részletesen elemezzük megbízónk tevékenységét, feltérképezzük működési területét azért, hogy egyedi, valóban az ő személyére szabott szolgáltatást nyújthassunk neki professzionális módon.

Civil szervezetek

Irodánk társasági jogi tevékenysége keretében segíti ügyfeleit a cégalapításban, mely magában foglalja a megfelelő cégforma kiválasztásával, a cég szervezeti felépítésével és a szervek működési mechanizmusainak kialakításával összefüggő tanácsadást. Támogatjuk ügyfeleinket a cégek működése során rendszeresen vagy esetileg szükségessé váló társasági határozatok meghozatalában, a kapcsolódó társasági iratok elkészítésében, és ellátjuk a társaságok cégbíróság előtti jogi képviseletét.

A cégek működésének bármilyen típusú módosításához – legyen szó akár a társaság tőkeszerkezetének átrendezéséről vagy a társaság átalakulásáról – és a társaságok megszüntetéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A felek szándékainak és az ügylet körülményeinek alapos figyelembevételével olyan jogi megoldásokat kínálunk, amelyek minél teljesebb körben óvják meg a feleket a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás helyzetek kialakulásától.

Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.

Tudjuk azt, hogy egy vállalat vezetője nem attól lesz sikeres, hogy jogi tanácsadójától kellő kioktatást kap a hatályos joganyagról, vagy éppen joggyakorlatról. Mi sikeressé tesszük ügyfeleinket azáltal, hogy biztosítjuk a teljes tevékenységük jogi megfelelőségét. Készen állunk arra, hogy megismerjük azt az iparágat, amiben megbízónk dolgozik. A sikeres ügymenetünk érdekében részletesen elemezzük megbízónk tevékenységét, feltérképezzük működési területét azért, hogy egyedi, valóban az ő személyére szabott szolgáltatást nyújthassunk neki professzionális módon.

HU